เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

     วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านยวด นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานในการประชุม หารือแนวทางในการร่วมดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 เพื่อตั้งด่านชุมชน ของตำบลบ้านยวด ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยมีกำนันตำบลบ้านยวด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด , รองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
(*) มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งด่านชุมชนจำนวน 1 ด่าน 4 จุดบริการ) มีรายละเอียดดังนี้
(*) ด่านชุมชน จำนวน 1 จุด บริเวณ สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านยวด
(*) จุดบริการประชาชน จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย
(*) จุดที่ 1 บ้านนามงคล หมู่ที่ 3
(*) จุดที่ 2 บ้านนามั่ง    หมู่ที่ 4
(*) จุดที่ 3 บ้านชาด     หมู่ที่ 5
(*) จุดที่ 4 บ้านชาด     หมู่ที่ 6
S 15458339

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster