เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

025

นางจรัญญา แซมโพธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน :090-8965899
 

025

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

025

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

025

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

025

น.ส.สรัญญา ผาระสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

025

น.ส.ศิริลักษณ์ ภูมีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

025

น.ส.เนตรนภา เจริญตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

025

น.ส.อารียา  คำภูมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster