เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

H01

 นายรัชนัย เศวตวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 สายด่วนโทร.085-7509002
 
 

011

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
 

011

นายเจษฎา สุระคาย
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน

011

นายวีระชน  รอดชมพู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

011

นายเผ่าพงษ์ ชุมศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

011

น.ส.จันจิฬา ชาติโสม
คนงานทั่วไป(ประปา)

011

นายไพรัตน์ วระคัน
คนงานทั่วไป(ประปา)

011

น.ส.นุจรี จำปาโพธิ์
คนงานทั่วไป(ประปา)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster