เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P01 5.png

นายคุณากรณ์ กอเดช
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
สายด่วน : 062-5154226

 


 

011

นายพิทักษ์ ปากอุตสาห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : -

025

นางจรัญญา แซมโพธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน :090-8965899

H01

นายรัชนัย เศวตวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 085-7509002

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster