เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P01 5.png

นายคุณากรณ์ กอเดช
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
สายด่วน : 062-5154226

 

011

จ่าเอกสันทนา สุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 081-5457812

P05 7

น.ส.ณพัฐธิกา ศรีสุขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 088-3399301

H01

นายรัชนัย เศวตวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 085-7509002

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster