เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 งานการศึกษา สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านยวด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์หอย หิน 150 ล้านปีและไดโนเสาร์ โดยมีคณะครูและเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
S 15458339

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster