เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานการศึกษา สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านยวด จัดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านยวด ทั้ง 3 แห่ง สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้ปกครองและประชาชนตำบลบ้านยวด ร่วมโครงการและให้กำลังใจเด็กนักเรียนในการแข่งขันฯ โดยมี นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันดังกล่าว
S 15458339

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster