เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด
ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอสร้างคอม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสร้างคอม
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านยวด ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
S 13656078

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster