เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
มีฝ่ายบริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม/รพสต/สภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนตำบลบ้านยวด
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้การควบคุมดูแลของนายทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด
S 17399941

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster